Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. A későbbiekben bármikor lehetősége van ezt módosítani, törölni.
Termékek Menü

Nyereményjáték szabályzat

A Naturalvital.hu „Karácsonyi nyereményeső” Promóció játékszabályzata

 

I.  A Promóció szervezője

 

A "Karácsonyi nyereményeső!” Promóció (a továbbiakban: Promóció) szervezője és lebonyolítója az NV Web Kft.  (1112 Budapest, Gazdagréti út 2/b.; adószám: 277073119-2-43 továbbiakban: Szervező).

 

II. A Promócióban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos)

 

III.  A Promócióban nem vehetnek részt

 

A Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói; egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezek közeli hozzátartozói;

 

IV.  A Promóció időtartama

 

A Promóció 2020.11.16-tól 2020.12.13. napjáig tart.

A Játék időtartamát megelőzően és követően történt vásárlások nem vesznek részt a Játékban.

 

V.  A részvételi feltételek, a Promóció menete:


A Promóció időtartama alatt a II. és III. pontban foglaltakra figyelemmel a Promócióban azok vehetnek részt, akik a Promóció ideje alatt (2020.11.16. 00:00 óra és 2020.12.13. 23:59 között) a www. naturalvital.hu weboldalon keresztül minimum 20.000, - forint értékben rendelést adnak le és a megrendelt terméket a lehetséges fizetési módok valamelyikével (előre utalás, bankkártyás fizetés a weboldalon keresztül, utánvétes fizetés) kifizetik.

 

A Játékosok így jogosulttá válnak a Promóció során kisorsolásra kerülő nyeremények egyikére. A Lebonyolító a Promóció során számítógépes program segítségével a Játékosok közül automatikusan és véletlenszerűen 13 (összesen 13, azaz tizenhárom) nyertest sorsol ki, a továbbiakban: Nyertes.

A Promóció időtartama alatt, a fenti feltételeknek mindenben megfelelő vásárlások között a Promóció során Nyeremények kerülnek kisorsolásra.


A Résztvevő a fenti feltételeknek megfelelő ismételt vásárlásával növeli a nyerési esélyét a Sorsolásokon.

VI.  Sorsolás

A Promóció valamennyi Játékosa részt vesz a Promóció sorsolásán.

 

A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye: NV Web Kft., 1112 Budapest, Gazdagréti út 2/b. A Sorsolások nem nyilvánosak, a Sorsolások a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

VII.  Nyeremények

 

A Nyeremények a Nyertes által megadott szállítási címre kerülnek kiszállításra.

 

A Nyertes vásárlónak a visszajelzésre és nyeremény átvételére vonatkozó szándékát a nyereményről történő értesítést követő 10 nap alatt szükséges megtennie. Amennyiben ezen határidőt elmulasztja a helyébe az elsőként kisorsolt Pótnyertes lép. A Pótnyertesekre a nyertesre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

A nyereményről a Nyertes érvényesen írásban mondhat le a Szervező részére küldött nyilatkozat formájában.

 

 

A Promócióban a Résztvevők között Heti nyeremények kerülnek kisorsolásra az alábbiak szerint:

Összesen 4 (négy) darab DVD csomag, mely csomagonként 3 DVD filmet tartalmaz (Szerelembe gurulva, Szerelem második látásra, Szerelemre kattintva)

 

Összesen 4 (négy) doboz Vitaking Bioflavonoidos C vitamin

 

Összesen 4 (négy) darab Thermo Uzsonnás táska

 

A Heti sorsoláson kizárólag a lenti táblázatban foglalt időtartamok alatti olyan vásárlások vesznek részt, melyeket a naturalvital.hu weboldalon keresztül a részvételi feltételeknek megfelelően bonyolítottak.


      Heti nyeremények sorsolásának időtartama, nyeremények, sorsolás ideje:

 

Időtartam:

Sorsolás ideje:

Nyeremények:

2020. november16 - november 22.

2020. október 23. 10:00

1 darab DVD ajándékcsomag benne 3 filmmel, 1 doboz Vitaking C vitamin, 1 darab thermo uzsonnás táska

 

2020. november 23 - november 29.

2020. november 30. 10:00

1 darab DVD ajándékcsomag benne 3 filmmel, 1 doboz Vitaking C vitamin, 1 darab thermo uzsonnás táska

 

2020. november 30 - december

6.

2020. december 7. 10:00

1 darab DVD ajándékcsomag benne 3 filmmel, 1 doboz Vitaking C vitamin, 1 darab thermo uzsonnás táska

 

2020. december 7 – december 13.

2020. december 14. 10:00

1 darab DVD ajándékcsomag benne 3 filmmel, 1 doboz Vitaking C vitamin, 1 darab thermo uzsonnás táska

 

 

 

A Promócióban a Résztvevők között Fődíj nyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak szerint:

 

 

Összesen 1 db   Nespresso Citiz & Milk tejhabosítós kávéfőző.

 

 

A Fődíj sorsoláson kizárólag az alábbiakban foglalt időtartam alatti olyan vásárlások vesznek részt, melyeket a naturalvital.hu weboldalon keresztül a részvételi feltételeknek megfelelően bonyolítottak.

 

Időtartam:

Sorsolás ideje:

Nyeremények:

2020. november 16 - december 13.

2020. december 14. 10:00

1 darab Nespresso Citiz @ Milk tejhabosítós kávéfőző

 

 


Tartaléknyertesek: A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek. Minden heti sorsolásokon 3 Nyertes és 1 Tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Az utolsó játékhéten +1 fődíj Nyertes és 1 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Minden Nyertes hetente maximum egy féle nyereményt nyerhet.

A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

VIII.  Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása:

1.     A Nyerteseket a Lebonyolító értesíti. Lebonyolító a nyertes Résztvevőt egy héten belül írásban értesíti a nyereményről. A nyertes Résztvevő az átvétel érdekében köteles együttműködni a Lebonyolítóval. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, egy héten belül bármilyen okból nem válaszol, a Promócióból kizárásra kerül, és helyette az első Tartaléknyertesként kisorsolt Résztvevő válik jogosulttá a Nyereményre. A Tartaléknyertesre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a Nyertesként nyilvántartottra, alaki, személyi és egyéb feltételek vonatkozásában. A Tartaléknyertesek értesítésére a Nyertesekre vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. Amennyiben az utolsó Tartaléknyertes számára sem lehetséges a Nyeremény átadása, úgy a Nyeremény nem kerül kiosztásra. Egy Résztvevő kizárólag egy darab nyereményre jogosult.

 

A nyeremények a nyertes által megadott szállítási címre kerülnek kiszállításra. A Nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

2.  Nyertes elfogadja, hogy a Nyeremény átvételének előre egyeztetett módja és ideje a későbbiekben nem módosítható. Amennyiben a Nyeremény átvételének időpontja a Nyertes számára alkalmatlan időpontra esik, a Nyertes nem jogosult másik időpontot ajánlani, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.


3.    A nyeremények a Résztvevő késedelme miatti határidőn túli átvételéért, illetve elmaradásáért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

IX.  Nyereményekkel kapcsolatos rendelkezések:

 

1.    A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi adóterhet a Szervező viseli, az ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

2.  A nyeremények - sem a heti, sem pedig a Fődíj - pénzre, utalványra, egyéb dologra vagy egyéb nyereményre át nem váltható.

X.  Adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a naturalvital.hu webáruházban leadott rendelése a vásárláshoz tartozó adatkezelési szabályoknak megfelelően.

A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat jogszerűen adták-e meg.

A Szervező és Lebonyolító a nyereményjáték során a nyertesnek semmilyen adatát nem hozza nyilvánosságra. A nyereménysorsolás után a vezetéknév első betűje és a keresztnév kerül ki a naturalvital.hu webáruház Facebook oldalára, így a nyertes semmilyen módon be nem azonosítható.

Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az info@naturalvital.hu e-mail címre küldött levelében. A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://naturalvital.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

 

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi           és                                Információszabadság                          Hatósághoz           fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).


A fentieken túlmenően a Résztvevő a Promócióban való részvétellel, a Játékszabályzat elfogadásával önkéntesen, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Promócióval kapcsolatos feladatainak ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben a Résztvevő által a Promóció során a rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje.

A Résztvevő által a Promóció során rendelkezésre bocsátott adatok a későbbiekben egyéb más célból felhasználásra nem kerülnek. Az adatkezelés kizárólag a Promóció lebonyolítása érdekében, zárt rendszerben történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Szervezők és a Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosítanak a Résztvevők számára, hogy személyes adataik kezelésével kapcsolatosan információt kérjenek, kérjék azok helyesbítését vagy törlését a következő címen: NV Web Kft.  (1112 Budapest, Gazdagréti út 2/b). Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, illetve a törlés joga. Nyertesség estén a Nyeremény kiszállítását a Nyertes részére a GLS Hungary Kft végzi el. A Nyertes érdekében kerülnek átadásra személyes adatok (név, cím, telefonszám) a kiszállítást végző cég részére.

 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályoknak.

 

 

Jelen Játék adatkezelője az NV Web Kft.  (1112 Budapest, Gazdagréti út 2/b.)

 

 

XI.  Vegyes rendelkezések

1.   A Szervező és a Lebonyolító nem felelős és a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, különösen a Promóció, illetve a szolgáltatás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, az adatátvitel sebességéből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

2.     A Szervezőt és a Lebonyolítót nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.), e körben felelősség kizárólag Résztvevőt terheli. A Résztvevők közötti vitás kérdésekben a Szervező döntése az irányadó, melyet Résztvevők elfogadnak. Amennyiben a Promóció során visszaélések, tisztességtelen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre adhat


lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót szüneteltesse, megszüntesse, vagy törölje, illetve az adott Résztvevőt a Promócióból kizárja.

3.  A Promócióról információk és részletes játékszabályzat megtalálható a naturalvital.hu weboldalon.

4.   Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad.

5.  A Promócióban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

6.   A Résztvevők a Promócióval kapcsolatban +36-30/833-32-12 telefonszámon tehetik fel kérdéseiket, észrevételeiket. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Promóció lezárását követő 30 napon túl a Promócióval kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem fogad el.

7.  Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a Promócióval kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

8.    A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét az esetlegesen felmerülő készlethiányokért.

9.  A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Promóció lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

10.  A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

11.   A nyereményeket átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

12.  A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására.


13.           A Promócióval kapcsolatos észrevételeket a Résztvevők az info@naturalvital.hu  e-mai címen illetve a +36 30 833 3212 telefonszámon tehetik meg.

A Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Promóciós szabályra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciós szabályt indokolt esetben megváltoztatassa.

 

XI. Adózás

A nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Szervező viseli.

 

XII.. Vegyes rendelkezések

A Résztvevő a szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Résztvevő a részvételi feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Promócióból kizárásra kerül.

 

A Szervező rögzíti, hogy a Promóció a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

XXXIV. törvény rendelkezése szerint a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály részére nem bejelentés köteles.

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott, a Promóció lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Promócióban való részvétel során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervezőt nem terheli felelősség a Résztvevők téves adatszolgáltatásából eredő, illetve a regisztrációk hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, stb.).


A Résztvevők a regisztrációval automatikusan elfogadják a Promóció szabályzatát.

Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót népszerűsítő anyagokon (pl. sajtóhirdetés, szórólap, POS anyagok, plakát, stb.) írtak nem minősülnek a Szervező részéről tett ajánlattételnek.

A Szervezőt a nyeremények átadásán és esetleges adóvonzatuk megtérítésén kívül további kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, jótállást nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény kibocsátójával szemben érvényesítheti.

A Szervező jogosult a hatályos jogszabályok betartása mellett jelen szabályzat egyoldalú módosítására.

 

Budapest, 2020. október

NV Web Kft.

Szervező / Lebonyolító

 

 

Árukereső.hu